Veelgestelde vragen

De glasvezel wordt gemaakt volgens unieke processen waarbij glas wordt omgezet in duizenden laagjes transparant kwartsmateriaal. Deze technologie levert een kwalitatief hoogwaardige glasvezel op met een grote transmissiecapaciteit en een minimaal signaalverlies. De afmetingen van de vezel zijn met het blote oog niet waarneembaar (zie het als een menselijke haar). De glasvezel heeft een diameter van slechts 125 micron. Inclusief de beschermlaag (coating) is dit 250 micron. Op een zo’n dunne glasvezel kan meer dan 1 Terabit (is 1.000.000 Mb) informatie per seconde (!) getransporteerd worden. Glasvezel is dus zeer snel, kan zeer grote hoeveelheden data transporteren, is veilig en is zeer toekomstvast.

ADSL en glasvezel zijn niet goed vergelijkbaar. ADSL is een verbinding over koper, waarbij men maximaal 20 a 30 Mbps aan bandbreedte beschikbaar heeft. Glasvezel kent een veel grotere bandbreedtes (bijvoorbeeld 25 of 100 Mbps en meer) en is daarmee dus toekomstvaster. In onderstaande tabel treft u een beknopt overzicht van de verschillen aan.

Kenmerken ADSL(over koper) SDSL(over koper) Glasvezel Voordelen Glasvezel
Bandbreedte 10 Mb 10-30 Mb 50,100 of 300 Mbps glas geeft ‘onbeperkte’ bandbreedte doorgroei mogelijkheid
Upload snelheid langzaam snel zeer snel informatie delen met voldoende snelheidgarantie over snelheid
Download snelheid redelijk snel snel zeer snel informatie delen met voldoende snelheidgarantie over snelheid
Kans op overboekingen hoog(1:20tot 1:2) hoog(1:1, 1:2 tot 1:20) niet van toepassing (1:1) garantie dat gekozen capaciteit altijd aanwezig is
Prijs laag hoog midden Glasnet Oostplaat prijzen zijn zeer scherp

Uw verbinding levert u een 1:1 beschikbare maximale ethernet capaciteit van Middelharnis tot aan de Amsix in Amsterdam. Standaard wordt internet access (toegang tot internet ofwel internet) niet meegeleverd omdat dit uw vrije keus is. Bij verschillende Service Provider partijen kunt u internet access afnemen.

Dat is moeilijk exact te zeggen en zal per bedrijf sterk variëren. Natuurlijk neemt de bandbreedte behoefte toe naarmate men intensiever gebruik maakt van het netwerk en diensten via dat netwerk. Hieronder treft u enige indicaties aan om uw keuze te maken.
Nb in een latere fase kan men natuurlijk besluiten om meer bandbreedte af te nemen.

Bandbreedte Internet gebruik Externe data opslag Koppeling andere vestigingen Telefonie via internet Thuis-werkers Camera bewaking
50 Mbps normaal beperkt beperkt goed beperkt kan beperkt
100 Mbps zwaar goed kan goed goed goed
300 Mbps intensief uitstekend goed goed onbeperkt onbeperkt

Het eigendom en beheer van de nieuwe glas infrastructuur ligt bij Glasnet Oostplaat, geïnitieerd door de Ondernemers Vereniging Oostplaat (OVO). De regie blijft daarmee in handen van de lokale ondernemers uit Middelharnis. Daar deze vereniging geen winstoogmerk heeft, ontstaat een zeer concurrerend platform waarbij diverse bestaande en nieuwe diensten aangeboden kunnen worden tegen zeer scherpe prijzen. Niet alleen het gebruik van het netwerk, maar ook de diensten hebben zeer marktconforme prijsstellingen.

Wij adviseren de deelnemers eventuele aanpassingen (telefonie, internet, hosting, etc.) binnen het pand te laten verzorgen door de huidige installateur/ICT leverancier. Om alle technische vragen goed te kanaliseren verzoeken wij alle installateurs de vragen per e-mail naar ons te versturen (info@glasnetoostplaat.nl). Het Glasnet Oostplaat Team zal alle vragen adequaat beantwoorden en toegankelijk maken voor de andere installateurs. Hiermee kunnen we iedereen zo snel mogelijk helpen.

Er wordt een glasvezel switch gemonteerd. Tot en met deze switch wordt de installatie door Glasnet Oostplaat verzorgd. Vanaf de switch is de aansluiting uw eigen verantwoordelijkheid. Uw interne medewerker(s) die verantwoordelijk zijn voor ICT en telecom zouden hierbij betrokken kunnen worden. Wellicht heeft u een externe (derde) leverancier op het gebied van ICT en telecom die u in dit soort gevallen gewend bent in te schakelen. Technisch gesproken moet ten minste 1 UTP-kabel van het interne netwerk worden aangesloten op het glasvezel switch (met een RJ45 plug). Deze wordt met het netwerk verbonden op eigen actieve apparatuur (bijvoorbeeld een router). De aansluiting kan eventueel rechtstreeks met een PC worden verbonden.

Glasnet Oostplaat adviseert om in eerste instantie gebruik te maken van uw gebruikelijke eigen leverancier voor ICT en telefonie zaken, die u gewend bent voor dit soort vragen te raadplegen.

Een aansluiting op het eigen glasvezelnetwerk is in verhouding tot ADSL meestal iets duurder, maar met glasvezel krijg je veel meer, ben je klaar voor de toekomst en kan je forse kosten besparen, waardoor het voor de meeste bedrijven meteen interessant is om direct mee te doen. Extra voordelen: supersnelle up/download snelheid, veel meer bandbreedte, nieuwe mogelijkheden van werken (innovatie) en kostenbesparingen. Nb maakt u gebruik van SDSL verbindingen en/of huurlijnen dan is het zo goed als zeker dat u goedkoper uit bent met glasvezel van Glasnet Oostplaat. Omdat ons netwerk zonder winstoogmerk opereert is er altijd sprake van een eerlijke prijs per aansluiting, waarbij indien het netwerk verder groeit (meer aansluitingen) de maandelijkse aansluitprijs op termijn naar beneden bijgesteld kan worden. Vergelijk je de prijs met andere glasvezel aanbieders dan zijn we gegarandeerd tientallen procentene goedkoper en leveren we dus veel meer bandbreedte tegen een veel lagere prijs.

Er wordt in een bedrijfsbezoek door een partij de lokale situatie bekeken (site survey). Daarbij blijkt bijvoorbeeld ook welke voorzieningen of voorbereidende maatregelen eventueel getroffen moeten worden. Voorbeelden kunnen zijn: aanleg van een stopcontact op de plaats waar de modem komt te hangen, zorgen voor toegang tot het terrein, pand en ruimte, afspraken maken om eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen, etc..

De glasvezelswitch moet in een droge ruimte opgehangen worden (niet buiten) waarvan de temperatuur tussen de 0 en 35 graden Celcius blijft. Bovendien moet een 220/230V stopcontact aanwezig zijn. De plek moet zo dicht mogelijk (binnen 3 meter) bij de buitenmuur liggen. Normaal gesproken is dit de meterkast of vergelijkbare ruimte, waar momenteel ook NUTS- en telecomvoorzieningen het pand binnen komen. Een server ruimte kan ook geschikt zijn. Tijdens het bezoek bekijkt de specialist graag samen met u wat de meest geschikte plaats is.

Ja, alle soorten communicatie en dataverkeer die te maken hebben met alarm en cameratoezicht kunnen technisch gesproken op glasvezel worden doorgegeven. Overleg hiervoor echter altijd met uw dienstenleverancier over de mogelijkheden met betrekking tot wet en regelgeving.

Mogelijk moeten er wat instellingen worden veranderd op elke werkplek / PC in de software waarmee de verbinding wordt opgezet. De leverancier van de verbinding en software waarmee momenteel wordt thuisgewerkt kan u hierbij het beste helpen.

Glasnet Oostplaat is een open netwerk wat is verbonden met de Amsix in Amsterdam. Alle partijen die op de Amsix opereren kunnen hun diensten ook op Glasnet Oostplaat aanbieden. Mocht u diensten van uw huidige dienstenleverancier af willen nemen via Glasnet Oostplaat, vraag uw dienstenleverancier dan contact op te nemen met Glasnet Oostplaat. Omdat hier voor uw dienstenleverancier ook kosten aan verbonden zijn zal uw dienstenleverancier uiteindelijk zelf de keuze maken of zij haar diensten via Glasnet Oostplaat wil leveren.

Leveranciers van telefonie over glasvezel (Voip) kunnen hun diensten aanbieden op Glasnet Oostplaat. Bent u ondernemer in Oostplaat en wilt u een gezamenlijk advies voor een specifiek probleem of vraagstelling organiseren? Neem dan contact met ons op.

Via Glasnet Oostplaat kunt u gebruik maken van vele internet diensten. Indien u diensten wilt afnemen van uw huidige leverancier maak dat dan tijdig kenbaar en verzoek de dienstenleverancier dit product op Glasnet Oostplaat te leveren. Uw vaste eigen leverancier voor ICT-zaken kan u helpen met objectief advies, de aansluiting op uw eigen specifieke bedrijfssituatie en de keuze voor een bepaalde leverancier. De volgende categorieën van diensten zijn momenteel op de Amsix beschikbaar:

  • Internet (desgewenst met spam-/virusbeveiliging, e-mail, webhosting etc.)
  • VoIP telefonie
  • Datacommunicatie
  • Beveiliging
  • Cloud-services

Mogelijk, maar dit is niet bij iedere aanbieder van internet opgenomen in het standaard pakket. U kunt hiervoor bij de dienstaanbieder van internet terecht.

Ja, technisch gesproken is dit mogelijk. U heeft waarschijnlijk een dienstenaanbieder nodig om e.e.a. voor u in te richten.

De maandelijkse kosten van de aansluiting op Glasnet Oostplaat staan vermeld op deze site. In de maandelijkse kosten zitten de kosten van een aansluiting van uw bedrijf of pand op het fysieke netwerk en koppeling naar Amsterdam. Standaard wordt internet niet meegeleverd. Daarbij komen de kosten van de diensten waar u gebruik van wilt gaan maken.

Ja, dat kan. Het levert in veel gevallen zelfs interessante kostenvoordelen op. Bovendien zijn er meer functies mogelijk. Neem contact op met een dienstenleverancier van telefonie over glasvezel om u te laten voorlichten over de mogelijkheden en de kosten.

De meeste bedrijven plaatsen het glasvezelmodem in de meterkast of de serverruimte. Dit is geen vereiste; indien u wilt kunt u in overleg met de aannemer uw wensen tijdens het bedrijfsbezoek aangeven. Hou er aub rekening mee dat Glasnet Oostplaat geen hak- en breekwerk in uw pand voor haar rekening neemt en uit gaat van een standaard afwerking van de bekabeling middels een kabelgoot.

Pinnen over glas is mogelijk. Neem hiervoor contact op met een dienstenleverancier die deze dienst aanbiedt.

Waarschijnlijk wel, tenzij u een aanbieder heeft die heeft toegezegd te leveren op Glasnet Oostplaat. Let op: het is in een aantal gevallen wel mogelijk uw huidige mailaccount (en mailadressen) te behouden. Neem hiervoor contact op met uw huidige leverancier, of uw adviseur voor ICT- en telecomzaken.

U kunt uw huidige aanbieder vragen om het contract eerder te beëindigen, maar u bent afhankelijk van de bereidwilligheid van uw leverancier. Waarschijnlijk moet u het contract uitdienen. Wellicht kunt u uw leverancier verzoeken het voortaan te leveren over de infrastructuur van Glasnet Oostplaat (waarmee uw leverancier van internet dienstenleverancier op het Glasnet Oostplaat zou worden). De procedure van opzeggen van uw huidige contract kunt u opvragen bij uw huidige leverancier. Glasnet Oostplaat adviseert om een ruime overstap periode van zeg 3 maanden aan te houden.

Neen, waarschijnlijk niet over het glas van Glasnet Oostplaat, omdat KPN vaak weigert haar diensten aan te bieden op een eigen collectief open glasnet. Wat betreft Glasnet Oostplaat is er sprake van een open netwerk waarop ook KPN haar diensten kan en mag afleveren. Nb: hierbij wordt onderscheid gemaakt in diensten van KPN (zoals de backup service) en infrastructuur van KPN (waar in dit geval geen sprake van zou zijn, de infrastructuur is in dit geval het glas van Glasnet Oostplaat).

Vaste IP-adressen worden toegekend (geleverd) door de gekozen internet dienstverlener. Het verschilt per dienstaanbieder hoeveel vaste IP-adressen men standaard krijgt. Meer vaste IP-adressen zijn mogelijk maar moeten worden aangevraagd en brengen extra kosten met zich mee, die per dienstenaanbieder verschillen. Meer hierover kunt u bij de internet dienstaanbieder opvragen.

Deelnemers kunnen hun huidige netwerk blijven gebruiken zolang ze zelf willen of verkiezen, er wordt door Glasnet Oostplaat daaraan niets gewijzigd of opgezegd. De verbinding van Glasnet Oostplaat is een volledige nieuwe en aparte, gescheiden verbinding. Het over zetten van diensten van bestaande verbindingen naar glasvezel dient door het bedrijf zelf opgedragen en georganiseerd te worden. Advies is om bestaande verbindingen of diensten pas op te zeggen nadat de dienst werkend is opgeleverd op de nieuwe glasvezel, om te voorkomen dat een onderbreking gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Afstemming met de eigen specialist(en) dan wel ICT-adviseur strekt tot de aanbeveling. Een overlapperiode van 2 a 3 maanden wordt aangeraden.